เทนนิส

“เหล่านักเทนนิสยื่นมือเข้าช่วยเหลือ เมื่อสถานการณ์โควิดยังคงระบาด”

                 จากสถานการณ์โรคระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กีฬาเทนนิสต้องหยุดแข่งขันไปเฉกเช่นกับกีฬาอื่น ๆ แต่เหล่านักเทนนิสบางกลุ่ม กลับออกมาให้การช่วยเหลือประชาชนทั่วไปในสภาวการณ์ที่ยากลำบากและอันตรายเช่นนี้ วันนี้ผู้เขียนขอนำแฟนลูกสักหลาดทุกท่านไปพบกับการช่วยเหลือของนักเทนนิสทั้งหลายในยามที่มืดมนเช่นนี้